Fakultet danas

za bolje sutra

GRF Promo video
Sveučilišni Zagreb – Grafički fakultet

Danas Grafički fakultet kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju unutar polja grafičke tehnologije – grafičkom inženjerstvu, vizualnim komunikacijama, multimediju i dizajnu, koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete, prijenosa i primjene znanja za boljitak i napredak društva u cjelini. Grafički fakultet je najstarija i vodeća nacionalna ustanova u svom području djelatnosti, a stvaranje i širenje znanja se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi koji će ih učiniti stručnjacima, a Fakultet kontinuirano i intenzivno radi na uvođenju novih studijskih programa na svim razinama studija.

Osnovne djelatnosti Grafičkog fakulteta su nastava i obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te znanstvena i stručna djelatnost. Struktura studija i nastavni sadržaji čine nastavni program usporedivim s programima istorodnih studija na drugim europskim učilištima. Nastava na Grafičkom fakultetu je organizirana na Preddiplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda, Diplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda i Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda za smjerove: Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda. Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija (180 ECTS bodova), studenti sječu titulu sveučilišnog prvostupnika inženjera grafičke tehnologije, dvogodišnjeg diplomskog studija (120 ECTS bodova) magistra inženjera grafičke tehnologije te šesterosemestralnog doktorskog studija doktora znanosti u području tehničkih znanosti, polju Grafička tehnologija.

Na Grafičkom fakultetu djeluje šest katedri: Katedra za temeljna i opća znanja, Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije, Katedra za računarsku grafiku i multimedijske sustave, Katedra za tiskarske procese, Katedra za knjigoveštvo i ambalažu te Katedra za grafičke materijale i tiskovne forme. Uz katedre, na Grafičkom fakultetu djeluju i ustrojbene jedinice zajediničkih administrativnih i stručnih poslova.

Godišnje se na Preddiplomski studij upisuje približno 140 studenata, na Diplomski studij 100 te na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij približno 10—15 studenata.

Fakultet u centar svog interesa stavlja studente te osigurava poučavanje usmjereno na studenta. Studenti se educiraju kako bi stekli različite kompetencije te se, uz stručnost i znanje koje stječu klasičnim načinom podučavanja (predavanja, laboratorijske vježbe i seminari), potiče timski rad, razvijanje prezentacijskih vještina i korištenje novih tehnologija provedbom e-učenja. Ovakav pristup nastavi omogućuje kombinaciju klasičnih oblika nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju za učenje i podučavanje. Odabir oblika i intenziteta e-učenja prepušten je nositeljima kolegija, koji trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je primjeren području obrazovanja, odnosno konkretnom studiju i kolegiju.

Grafički fakultet se pojavljuje kao izdavač u svome znanstvenom području, posebice sveučilišnih udžbenika te časopisa Acta Graphica, a djelatnici Grafičkog fakulteta su članovi uredničkih odbora i u više drugih domaćih i međunarodnih časopisa. Uz navedeno, Grafički fakultet izdaje ili, kao članovi uređivačkih odbora, nastavnici Grafičkog fakulteta aktivno sudjeluju u izdavanju zbornika radova znanstvenih konferencija, prvenstveno Međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić, Međunarodnog znanstvenog skupa Tiskarstvo & dizajn i Međunarodne znanstvene konferencije MATRIB.

Grafički fakultet intenzivno radi i na popularizaciji struke – organizacijom navedenih međunarodnih konferencija na kojima, uz znanstvenike iz Hrvatske i inozemstva, sudjeluju i predstavnici privrede, ali i studenti. U sklopu konferencija se organiziraju seminar i okrugli stolovi vezani uz problematiku i razvoj struke, nove nastavne programme i sl. Na Fakultetu, u sklopu konferencija te u drugim prilikama, Fakultet organizira i izložbe vezane uz interaktivna vizualna rješenja, fotografiju, grafički dizajn i sl.

U skladu s navedenim, Grafički fakultet u suradnji s znanstvenim i organizacijskim odborima znanstvenih konferencija čiji je organizator, ail i sa Studentskim zborom Fakulteta i alumnima, konstantno djeluje, formalno i neformalno, na poticanju svijesti o nužnosti cjeloživotnog obrazovanja kako bivših studenata koji su diplomirali na Grafičkom fakultetu, tako i nastavnika Grafičkog fakulteta ten a Fakultetu djeluje I Hrvatsko društvo bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta, AMAC GRF.

Grafički fakultet je u navedenim aktivnostima posebno ponosan na izuzetnu suradnju sa studentima te krovnom studentskom organizacijom Fakulteta – Studentskim zborom Grafičkog fakulteta. Studentski zbor vrlo uspješno sudjeluje i organizira i druga događanja – sportska – prvenstveno kroz sudjelovanja na Sveučilišnim natjecanjima, Tehnologijadi, natjecanjima u organizaciji pojedinih sastavnica Sveučilišta te prezentiranjima Fakulteta na događanjima kao što je Smotra Sveučilišta u Zagrebu.

Studiji

Preddiplomski studij

(6 semestara, 180 ECTS bodova)
Smjerovi: Tehničko-tehnološki | Dizajn grafičkih proizvoda

Diplomski studij

(4 semestra, 120 ECTS bodova)
Smjerovi: Tehničko-tehnološki | Dizajn grafičkih proizvoda

Doktorski studij

(6 semestara, 180 ECTS bodova)
Smjerovi: Grafičko inženjerstvo | Oblikovanje grafičkih proizvoda

Katedre

Katedra za temeljna i opća znanja

Matematika | Fizika u grafičkoj tehnologiji | Kemija u grafičkoj tehnologiji | Društveni predmeti | Zaštita okoliša

Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije

Reprodukcijska fotografija | Likovna kultura i grafički dizajn | Komunikologija | Primijenjena i umjetnička fotografija

Katedra za računarsku grafiku i multimedijske sustave

Inženjerska grafika i mehanika | Tiskarski slog i računala | Multimedij i informacijski sustavi

Katedra za tiskarske procese

Tisak | Ekonomija

Katedra za knjigoveštvo i ambalažu

Ambalaža, knjigoveštvo i projektiranje | Grafički strojevi

Katedra za grafičke materijale i tiskovne forme

Fotografski procesi | Tiskovne forme | Materijali u grafičkoj tehnologiji

Zanima te kako upisati GRF?

Za sva pitanja oko Studija, posjetite nas na stranicama www.grf.unizg.hr/studiji ili nam se obratite putem e-maila smotra2020@grf.unizg.hr.

Obratite nam se

Ukoliko imate ikakvih pitanja, kontaktirajte nas na smotra2020@grf.unizg.hr.

Nazovite

+385 (0)1 2371 080

Pošaljite email

smotra2020@grf.unizg.hr

Posjetite naše stranice

www.grf.unizg.hr/

Posjetite nas osobno

Getaldićeva 2, 10 000 ZG