GRF Smotra

Sveučilišta u Zagrebu

GRF Promo video
Sveučilišni Zagreb – Grafički fakultet

Danas Grafički fakultet kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju unutar polja grafičke tehnologije – grafičkom inženjerstvu, vizualnim komunikacijama, multimediju i dizajnu, koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete, prijenosa i primjene znanja za boljitak i napredak društva u cjelini. Grafički fakultet je najstarija i vodeća nacionalna ustanova u svom području djelatnosti, a stvaranje i širenje znanja se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi koji će ih učiniti stručnjacima, a Fakultet kontinuirano i intenzivno radi na uvođenju novih studijskih programa na svim razinama studija.

Fakultet u centar svog interesa stavlja studente te osigurava poučavanje usmjereno na studenta. Studenti se educiraju kako bi stekli različite kompetencije te se, uz stručnost i znanje koje stječu klasičnim načinom podučavanja (predavanja, laboratorijske vježbe i seminari), potiče timski rad, razvijanje prezentacijskih vještina i korištenje novih tehnologija provedbom e-učenja. Ovakav pristup nastavi omogućuje kombinaciju klasičnih oblika nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju za učenje i podučavanje. Odabir oblika i intenziteta e-učenja prepušten je nositeljima kolegija, koji trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je primjeren području obrazovanja, odnosno konkretnom studiju i kolegiju.

Na Grafičkom fakultetu djeluje šest katedri: Katedra za temeljna i opća znanja, Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije, Katedra za računarsku grafiku i multimedijske sustave, Katedra za tiskarske procese, Katedra za knjigoveštvo i ambalažu te Katedra za grafičke materijale i tiskovne forme. Uz katedre, na Grafičkom fakultetu djeluju i ustrojbene jedinice zajediničkih administrativnih i stručnih poslova.

Godišnje se na Preddiplomski studij upisuje približno 140 studenata, na Diplomski studij 100 te na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij približno 10—15 studenata.

Grafički fakultet je u navedenim aktivnostima posebno ponosan na izuzetnu suradnju sa studentima te krovnom studentskom organizacijom Fakulteta – Studentskim zborom Grafičkog fakulteta. Studentski zbor vrlo uspješno sudjeluje i organizira i druga događanja – sportska – prvenstveno kroz sudjelovanja na Sveučilišnim natjecanjima, Tehnologijadi, natjecanjima u organizaciji pojedinih sastavnica Sveučilišta te prezentiranjima Fakulteta na događanjima kao što je Smotra Sveučilišta u Zagrebu.

Studiji

Preddiplomski studij

(6 semestara, 180 ECTS bodova)
Smjerovi: Tehničko-tehnološki | Dizajn grafičkih proizvoda

Diplomski studij

(4 semestra, 120 ECTS bodova)
Smjerovi: Tehničko-tehnološki | Dizajn grafičkih proizvoda

Doktorski studij

(6 semestara, 180 ECTS bodova)
Smjerovi: Grafičko inženjerstvo | Oblikovanje grafičkih proizvoda

Povijest GRF-a

1959.

Viša grafička škola

1979.

Viša grafička škola – sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

1983.

Zajednički studij grafičke tehnologije


1990.

Grafički fakultet

2000.

Poslijediplomski studij

2005.

Studij prema Bolonjskoj deklaraciji

Kontinuirani razvoj visokoškolskog obrazovanja grafičara na području Republike Hrvatske se može pratiti od pedesetih godina 20. stoljeća kada je, 1951. godine, Grafički tehnikum započeo s obrazovanjem grafičkih tehničara što je bio poticaj pokretanju incijative za osnivanje Visoke grafičke škole u Zagrebu.

Ova inicijativa rezultira donošenjem zakona o Višoj grafičkoj školi na kojoj prva generacija studenata započinje studij 1960. godine. Viša grafička škola 1979. godine postaje punopravni član Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1982. godine, najprije kao izvanredni, a od 1986. godine i kao redoviti studij, djeluje i Zajednički studij grafičke tehnologije čime, uz obrazovanje grafičkih inženjera, započinje i obrazovanje diplomiranih inženjera grafičke tehnologije.

Na ovim je temeljima 1990. godine osnovan i Grafički fakultet čija je osnovna djelatnost obrazovanje grafičkih inženjera i diplomiranih inženjera grafičke tehnologije, a od 2000. godine djeluje i prvi poslijediplomski znanstveni studij Grafičko inženjerstvo.

U skladu sa zahtjevima bolonjskog procesa, Grafički fakultet je izradio nove nastavne planove i programe te, temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2005. godine, započinje izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda te Diplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije također za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda. Temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2007. godine, započinje izvođenje Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda za smjerove: Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda.

Galerija2

Naši studenti svake godine sudjeluju u nizu projekata, međuinstitucijskih suradnji i izložbi. Ovdje možete pregledati kratak izbor studentskih uradaka ostvarenih kroz projekte i/ili u sklopu nastavnih aktivnosti u nekoliko proteklih godina.

Pregledaj galeriju

Galerija

prizora sa zadnje smotre

Pregledaj Izložbu

Izložba

studentskih umjetničkih fotografija

Pregledaj radove

Galerija

studentskih radova

Pregledaj projekte

Studentski projekti

ostvareni kroz međuinstitucijske suradnje

Pregledaj Izložbu

Izložba

HDR fotografije

Pogledaj montažu

Prezentacija

3d modeliranja i proizvodnje

Zanima te kako upisati GRF?

Za sva pitanja oko Studija, posjetite nas na stranicama www.grf.unizg.hr/studiji ili nam se obratite putem e-maila smotra2020@grf.unizg.hr.

Obratite nam se

Ukoliko imate ikakvih pitanja, kontaktirajte nas na smotra2020@grf.unizg.hr.

Nazovite

+385 (0)1 2371 080

Pošaljite email

smotra2020@grf.unizg.hr

Posjetite naše stranice

www.grf.unizg.hr/

Posjetite nas osobno

Getaldićeva 2, 10 000 ZG